Портал систем

Портал гэж юу вэ?

Вэб портал буюу холбоос хуудсууд нь www дахь мэдээллүүдэд хандах боломжтой функц бүхий вэб сайт юм. Портал нь олон төрлийн системүүдийг нэгтгэн, тэндээс мэдээллүүдийг төрлөөр нь ангилан шүүн үзүүлдэг. Стандарт хайлтын хэрэгслээс онцлогтой нь вэб портал нь имэйл, мэдээ мэдээлэл, энтэртайнмент, өгөгдлийн сан хувьцааны үнэ зэрэг бусад үйлчилгээтэй байж болно. Дэлхий дахинд хамгийн ихээр танигдсан порталууд бол AOL, Excite, iGoogle, MSN, Netvibes, Yahoo юм.

Портал нь хэвтээ ба босоо гэсэн ангилалтай байдаг. Босоо гэдэг нь олон талбарыг, ухагдахууныг хамарсан байдаг бол хэвтээ портал нь дан ганц үйл ажиллагааны талбарт чиглэсэн байдаг. Босоо порталыг хэд хэдэн компаниуд ижил эдийн засгийн секторт эсвэл ижил төрлийн үйлдвэрлэгч, дистрибьютортай байхад платформ болон ашигладаг. Вортал буюу хэвтээ портал нь тусгай дэлгүүр, үйлдвэрлэл, тодорхой сонирхолд чиглэсэн мэдээллүүд дээр тусгайлчлан анхаардаг.

Портал системийн онцлогууд:

  • олон төрлийн мэдээллийг нэг дор байршуулах
  • хэрэглэгчдийн нийтлэг сонирхлыг мэдэх
  • өргөн цар хүрээний мэдээллээс хайлт хийх
  • онлайн сурталчилгаа түгээх
  • текст, зураг, видео гэх мэт бүх төрлийн мэдээ мэдээллийг түгээх
  • олон төрлийн мэдээлэл орох учир хэрэглэгчдийн хязгаарлалт байхгүй

Синглтон ХХК бүх төрлийн вэб порталын шийдлийг санал болгож байна.