Цахим оффисын систем гэдэг нь байгууллагын албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан цахим орчинд мэдээ мэдээлэл, ажлын талбараар хангах виртуал оффис бий болгох систем юм.

Бид байгууллагын санал хүсэлт, шаардлагын дагуу олон нийтийн сүлжээ, бичиг баримт, удирдлага, имэйлийг нэгтгэсэн байгууллагын дотоод харилцааны цахим оффисын системийн шийдлийг санал болгож байна.


Портал нь олон төрлийн системүүдийг нэгтгэн, тэндээс мэдээллүүдийг төрлөөр нь ангилан шүүн үзүүлдэг вэб сайт юм.

Синглтон ХХК бүх төрлийн вэб порталын шийдлийг санал болгож байна.


Олон улсад Цахим худалдааны сайт худалдааг дунджаар 79 хувиар ихэсгэдэг гэдгийг та мэдэх үү?

Бид таны хүсэлт шаардлагад тулгуурлан өөрсдийн хуримтлуулсан туршлагын дагуу цахим худалдааны сайтын шийдлийг санал болгож байна.


Байгууллага яагаад өөрийн гэсэн вэбтэй байх ёстой вэ?

Бид байгууллагын вэб сайтын шаардлагуудыг хангасан, байгууллагын өөрийн өнгө төрхийг илэрхийлсэн дизайн бүхий вэб сайтыг сүүлийн үеийн технологиор, найдвартай ажиллагаатай хийж гүйцэтгэх шийдлийг санал болгож байна.


Энэ төрлийн вэб сайт нь компани, байгууллага, бүлгэмээс илүү хувь хүний мэдээлэл, агуулгыг агуулсан байдаг.

Бид хувь хүний илэрхийлэл болсон вэб сайтын шийдлийг санал болгож байна.