Outsourcing

Синглтон ХХК нь 2007 оноос хойш гадаад аутсорсинг буюу хилийн чанадын захиалагчдийн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн билээ.

Бидний үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг болон харилцагчдаас өгсөн үнэлгээг харахыг хүсвэл доорх хаягаар зочилоорой: singletonllc.elance.com

Синглтон ХХК нь 2007 оноос хойш гадаад аутсорсинг буюу хилийн чанадын захиалагчдийн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Аутсорсингийн үйл ажиллагаагаа АНУ, болон Европын орнуудаас www.elance.com (Elance, Inc. U.S. Patent 7,069,242) портал сайтаар дамжуулан авч гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд одоогоор нийтдээ 2007-2009 оны хооронд 29 жижиг болон дунд хэмжээний төслийг амжилттай гүйцэтгэж, нийтдээ 69,000$ борлуулалтыг тус сайтаар дамжуулан хийснээс гадна, давтан захиалгуудаа сайтаас гадуур гүйцэтгэсэн байгаа. Одоогоор зөвхөн Франц улсаас урт хугацааны төсөл дээр хамтран ажиллаж байгаа.

Бидний үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг болон харилцагчдаас өгсөн үнэлгээг харахыг хүсвэл доорх хаягаар зочилоорой: singletonllc.elance.com