Сургалт

Синглтон ХХК нь Вэб технологийн сургалт болон Нэвтрүүлэлтийн дараахь сургалт гэсэн 2 төрлийн сургалт явуулдаг.