Програм хангамж хөгжүүлэлт

Синглтон ХХК нь програм хангамж хөгжүүлэлтийн цогц үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд: судалгаа шинжилгээ хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, архитектур, загварчлал, програм зохиох, тестчлэх, нэвтрүүлэх, сургалт, засвар үйлчилгээ, арчилгаа багтана.

Синглтон ХХК нь програм хангамж хөгжүүлэлтийн цогц үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд: судалгаа шинжилгээ хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, архитектур, загварчлал, програм зохиох, тестчлэх, нэвтрүүлэх, сургалт, засвар үйлчилгээ, арчилгаа багтана.

Бид шинэ үеийн Agile хөгжүүлэлтийн аргачлалыг ашиглан хэрэглэгчтэйгээ илүү ойр харилцан, хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Бид програм хангамжийн найдвартай ажиллагааг чухалчилдаг бөгөөд баталгаат хугацаа олгоно.