Зөвлөх үйлчилгээ

Синглтон ХХК нь бусдад зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх туршлагатай хамт олонтой бөгөөд мэргэжлийн түвшинд зөвлөх үйлчилгээг танд, танай байгууллагад санал болгож байна.

Өнөөгийн нийгэмд байгууллага бүр дотоод болон гадаадын өөрийн гэсэн Мэдээллийн систем, вэб системүүдийг ашиглахыг зорих болсон. Харин үүнийг бүтээх, ашиглах гээд мэргэжлийн талын мэдлэг чадвар дутах явдал байдаг. Тэгвэл Синглтон ХХК нь мэргэжлийн түвшинд зөвлөх үйлчилгээг танд, танай байгууллагад санал болгож байна. Бид бусдад зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх туршлагатай хамт олонтой бөгөөд асуудлыг хэрхэн, хэнээр, ямар арга, технологиор шийдвэрлэж болохыг зөвлөх болно.

Үүнд: вэбэд суурилсан системийг хэрхэн төлөвлөх хөгжүүлэх, өргөтгөх, шинэчлэх, гуравдагч системтэй интеграцчлал хийх, арчлах ба сурталчлах зэрэг үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгдөг.