Вэб аппликэшн хөгжүүлэлт

Бид байгуулагдсан цагаасаа эхлэн гадаад дотоодын вэб аппликэшн болон портал системүүдийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд уг туршлага дээрээ суурилан, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн вэб аппликэшнийг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, аргачлалуудыг ашиглан мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

Бид байгуулагдсан цагаасаа эхлэн гадаад дотоодын вэб аппликэшн болон портал системүүдийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд уг туршлага дээрээ суурилан, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн вэб аппликэшнийг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, аргачлалуудыг ашиглан мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Сайт хөгжүүлэлт:

 • Байгууллагын сайт хөгжүүлэлт
 • Хувь хүнийн сайт хөгжүүлэлт
 • Портал систем хөгжүүлэлт

Систем хөгжүүлэлт

 • Онлайн худалдааны систем хөгжүүлэлт
 • Цахим оффисын систем хөгжүүлэлт гэх мэт.

Вэб сайт хөгжүүлэлтийн боломжууд:

 • Вэб сайтын дизайн
 • Бүрэн ажиллагаа бүхий динамик вэб сайт
 • Бүртгэл мэдээллийн систем
 • Иж бүрэн хайлтын систем
 • Хэрэглэгчийн эрхийн зохицуулалт
 • Агуулга удирдах систем
 • Онлайнаар төлбөр төлөлтийн систем