Нийгмийн хариуцлага

Бид 100% - ийн Монгол хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд улс нийгмийнхээ өмнө хариуцлага хүлээж, байгаль орчиндоо гэмтэл хохирол учруулахгүйгээр улсынхаа хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулан ажилладаг.

Бидний нийгмийн хариуцлага:

  • Улсын хөгжил дэвшил, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаанд оролцох
  • Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн хүсэл шаардлагыг, эрх ашгийг хүндэтгэн үзэх, тэднийг үнэн бодитой мэдээ мэдээллээр хангах
  • Хууль дүрэм, Олон улсын стандартыг мөрдөх, хэвшүүлэх
  • Харилцагчидтайгаа эрх тэгш харилцаа тогтоох
  • Шударга өрсөлдөөний зарчмыг баримтлах
  • Үргэлж шинийг эрэлхийлэх
  • Боловсролыг дэмжих
  • Олон нийтийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг дэмжих
  • Соёл урлагийг дэмжих
  • Байгаль орчинд гэмтэл учруулахгүй, хайрлан хамгаалах